Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Chuyển đổi số

Mỗi ngày 1 từ tiếng Anh

Clicktivism dùng để chỉ hành vi nào trên mạng?

Clicktivism ra đời vào đầu thế kỷ 21, là sự kết hợp giữa hai từ click và activism.

clicktivism nghia la gi anh 1

Clicktivism /ˈklɪk.tɪ.vɪ.zəm/ (danh từ): Phong trào bàn phím.

Định nghĩa:

Oxford Dictionary định nghĩa clicktivism là hành động ủng hộ một mục đích chính trị hoặc xã hội thông qua các phương tiện truyền thông trên Internet như mạng xã hội, trang kiến nghị trực tuyến... Điểm chung của loại hành vi này là thường không nỗ lực để đấu tranh, ủng hộ đến cùng.

Clicktivism ra đời vào đầu thế kỷ 21, là sự kết hợp giữa hai từ click (nghĩa là nhấp chuột) và activism (nghĩa là hoạt động xã hội). Những người có hành vi clicktivism thường được gọi là clicktivist, tạm dịch là là anh hùng bàn phím.

Ứng dụng của từ clicktivism trong tiếng Anh:

- The petition platform's CEO cited the campaign as an example of successful clicktivism, with over 320.000 signatures.

Dịch: Giám đốc điều hành của nền tảng kiến nghị đã nêu chiến dịch này như một ví dụ thành công của phong trào bàn phím với hơn 320.000 chữ ký thu thập được.

- Clicktivism can also be demonstrated by monitoring the success of a campaign by how many "likes" it receives.

Dịch: Phong trào bàn phím có thể chứng minh bằng cách theo dõi sự thành bại của chiến dịch thông qua những nút like mà nó nhận được.

Nghĩa của từ fitspiration khi nói về xu hướng cuộc sống hiện đại

Fitspiration lần đầu được sử dụng vào năm 2013. Đến năm 2017, từ này lọt vào danh sách 300 từ mới được thêm vào từ điển Oxford.

Mỗi ngày 1 từ tiếng Anh

Mỗi ngày 1 từ - series này giúp bạn học các từ tiếng Anh dễ dàng hơn kết hợp với các ví dụ thông dụng, được sử dụng hằng ngày trên các phương tiện truyền thông.

Thái An

Bạn có thể quan tâm